PIERŚCIENIE I SEPARACJE | Corga A-Z Orto

PIERŚCIENIE I SEPARACJE

PIERŚCIENIE I SEPARACJE

PIERŚCIENIE NA TRZONOWCE

PIERŚCIENIE NA PRZEDTRZONOWCE

SEPARACJE

Piaskowane od wewnętrznej strony

• na 6 górne  z potrójnym zamkiem i rurką dla łuku podniebiennego

• na 6 dolne z podwójną rurką i zaczepem

• na 7 z rurką i stopką

z zamkiem Roth 022 i zaczepem

Niti

• stalowe „agrafka”

• do pionizacji trzonowca (do prostowania pochylonych zębów)

• elastomerowe (patrz elastomery)

• drut miedziany